CURSUSSEN

Avondcursussen voor algemeen publiek

Aankondigingen

Hieronder vindt u de aankondigingen voor cursussen waarvoor u kunt inschrijven.

Downloaden lesmateriaal

Voor sommige cursussen verschijnt het lesmateriaal online. Om lesmateriaal van voorbije cursussen te downloaden, klik hier.

Crash course?

Naast de cursus-reeksen (meerdere avonden) worden soms "crash courses" gegeven. Dit zijn eenmalige cursussen van 2 tot 3 uren, 1 avond, zonder geschreven lesmateriaal. Hou deze pagina met aankondigingen in de gaten of volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven.

Odoo afbeelding en tekstblok

Basiscursus Zonnestelsel

De vroegere meer algemene cursus ‘Inleiding tot de Sterrenkunde’, die uit 8 lessen bestond, wordt vanaf nu uitgesplitst in 2 basiscursussen, die afwisselend om de twee jaar gegeven zullen worden.

In 2020 wordt de Basiscursus Zonnestelsel gegeven.

Tijdens deze lessenreeks krijgt u een basiskennis van ons zeer uitgebreid zonnestelsel. De klemtoon wordt gelegd op alle leden van ons zonnestelsel, van de Zon tot de verste kometen.

Tevens wordt er aandacht besteed aan de pioniers in de astronomie, de universele wetten, de hemelmechanica en bijzondere hemelverschijnselen zoals bv. planeetovergangen, resonanties en vallende sterren.

Deze cursus is een ideale voorbereiding op de gevorderdencursus die dan plaats heeft in het najaar van 2020

Lesgever: Marnix Wylocke

5 maandagavonden vanaf 20 januari 2020, 20u-22u

Meer informatie en inschrijven

Initiatie waarnemen

Deze cursus richt zich tot mensen die graag willen leren hoe ze de sterrenhemel kunnen waarnemen. In 3 lessen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: -telescopen en verrekijkers
-materiaal voor de amateur-astronoom (sterrenkaarten, astrosoftware, atlassen,...) -oriëntatie aan de sterrenhemel -leren herkennen van de opvallendste sterrenbeelden

Een vierde avond is voorzien om effectief met de telescopen waar te nemen en wordt in onderling overleg met de cursisten bepaald.

Deelnemen kost €32.00 (inclusief 1 jaar lidmaatschap VSRUG)

Het is een heel praktijkgerichte cursus. Om iedereen de kans te geven voldoende aan bod te komen, wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15.

De eerstvolgende reeks is gepland vanaf 4 februari 2020. Heeft u interesse om deel te nemen? Mail ons op info@armandpien.be, om te zien of er nog plaats is.

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Spectroscopie in de sterrenkunde

Een vijfdelige lessencyclus met theorie en praktijk. De eerste drie lessen gaan over de geschiedenis en de fysische principes in de astro-spectroscopie. In de vierde les komt een overzicht van het instrumentarium aan bod. De laatste les is praktijkgericht. Hierin wordt uitgelegd hoe je een spectrum kan maken en er metingen (bvb. van stertemperatuur) op kan doen aan de hand van software.

Lesgevers: Hugo Van den Broeck en Patrick Lootens

5 maandagavonden vanaf 18 november 2019.20u-22u.

Meer informatie en inschrijven


Crash course: Nieuwe Maanmissies

Het internationale Ruimtestation ISS is een aflopend programma. Nieuwe Maanmissies zullen een waardige opvolger worden, waarbij NASA en ESA tot hiertoe de hoofdrol nemen.

Tot vorig jaar werd 2028 beschouwd als de datum waarop de eerste astronauten terug op de Maan gaan staan. Maar op vraag van de Trump administratie werd deze datum vervroegd naar 2024. Is dat werkelijk het plan? En waarom bouwt men een nieuw ruimtestation, de “Gateway”? Welke toestellen worden nog gebouwd en hoe ver staat men? En gaan astronauten op de Maan kunnen verblijven vanaf 2030? Welke rol speelt SpaceX eigenlijk? Een overzicht van de nieuwe Maanmissies.

Lesgever: Pieter Mestdagh.

Donderdag 28 november 2019, 20u-22u (slechts 1 les-avond).

Inschrijven

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Crash course: Waarneemsoftware

Zoals in alle andere takken van de wetenschap is de computer al lang niet meer weg te denken bij (amateur)waarnemers.

In deze crash course bieden wij u graag een houvast langs de vele softwarepakketten en gaan we dieper in op het gebruik van het gratis softwarepakket Stellarium. Daarnaast bieden we u een overzicht van een aantal handige Apps voor tablet en smartphone.

Lesgever: Maaike Dubois

Donderdag 5 december 2019, 20u-22u

Inschrijven

Sterren en Kosmos - gevorderden

Voor de mensen die in het voorjaar de ‘Basiscursus sterren en kosmos’ hebben gevolgd, en die dus al over een zekere basiskennis beschikken, is er in het najaar de cursus 'Sterren en Kosmos - gevorderden'.

Hier wordt er in tien lessen dieper ingegaan op de bouw en levensloop van sterren, sterrensystemen en sterrenstelsels. Ook kosmologie komt aan bod.

Lesgever: Ronny Martens

10 dinsdagavonden vanaf 24 september 2019, 20u-22u.

Meer informatie en inschrijven

 

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Cursus weerkunde

Heeft u de crash course over het weer gevolgd, en heeft u honger naar meer? Of wil u meer weten over hoe het weer op Aarde tot stand komt? Dan is deze achtdelige lessenreeks zeker iets voor u!

Naast een theoretisch gedeelte, waarin u kennismaakt met de fysische principes achter het weer en de factoren die het weer op Aarde tot stand doen komen, is er een praktijkgericht gedeelte. Hier gaan we dieper in op het herkennen van wolken, interpreteren van weerkaarten, satellietbeelden, beschrijving van specifieke weersituaties zoals storm, onweer en sneeuw.

Lesgever: Walter De Keyser

8 donderdagavonden vanaf 5 september 2019, 20u-22u.

Meer informatie en inschrijven


Odoo afbeelding en tekstblok

Basiscursus Sterren en Kosmos

Tijdens deze lessenreeks krijgt u een basiskennis over de types sterren en de kosmos.

De klemtoon wordt gelegd op het observeren en bespreken van de sterren en sterrenstelsels. Ook de kosmos wordt in het kort toegelicht.  

Deze cursus is een ideale voorbereiding op de gevorderdencursus die dan plaats heeft in het najaar 2019.

Inschrijven