LEDEN en VRIJWILLIGERS

Odoo afbeelding en tekstblok

LID WORDEN

Lid worden van "de Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de R.U.G. vzw" kan door 20 euro te storten op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 ter attentie van VSRUG vzw, Rozier 44, 9000 Gent, met vermelding 'Lidgeld'.

Hiervoor ontvangt u een jaar lang de driemaandelijkse Nieuwsbrief, bent u welkom op al onze ledenactiviteiten en geniet u korting bij onze cursussen. Ook bent u nauwer betrokken met de verschillende aspecten van onze ledenvereniging zodat u zich ook in groepsverband kan uitleven in uw hobby. U kan kiezen of u de Nieuwsbrief via de post of digitaal wenst te ontvangen. Gelieve uw keuze bekend te maken via de aanvraag-knop links.

Wie minstens het dubbele van de normale lidmaatschaps­bijdrage betaalt, mag zich steunend lid noemen. Steunende leden worden in de nieuwsbrief vermeld.

Het is ook mogelijk om enkel een abonnement op de driemaandelijkse Nieuwsbrief te nemen. Dat kan door storting van 10 Euro op rekeningnummer BE76 4480 0768 2195 met vermelding Abonnement nieuwsbrief of via de aanvraag-knop links.

Voordelen:

  • driemaandelijkse nieuwsbrief

  • inloggen op onze website

  • cursussen met korting

  • werkgroepen vervoegen

  • ontlenen uit onze bibliotheek

De VSRUG houdt een aantal persoonsgegevens van u bij in een geïnformatiseerd bestand. Volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht tot toegang tot uw gegevens en kan u altijd de verbetering ervan vragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de werking van de VSRUG: Leden- en donoren administratie, bibliotheek en boekhouding. Voor meer informatie kan u ons altijd contacteren. 


INFO VOOR MEDEWERKERS

Download onze brochure voor medewerkers (under construction).

Inhoud (under construction):

1.     De Vereniging (historiek, doel, activiteiten, locaties)

2.     Organigram (Personeel,Raad van bestuur, leden, werkgroepen, dagelijks bestuur.

3.     Infrastructuur (lokalen instrumenten, hardware en software)

4.     Veiligheidsaspecten

5.     Vrijwilliger worden

Odoo tekst en afbeelding blok
Odoo afbeelding en tekstblok

Wie is wie?

Als nieuwe medewerker is het moeilijk om ieders naam te onthouden. Geen nood, we hebben een fotoboek waarin je alle namen terug vindt. Bij elke medewerker staat zijn/haar functie, en eventueel hun specialisme of andere relevante gegevens.

Login om het online fotoboek van medewerkers te bekijken.

(under construction)