Mini-cursus Astrobiologie

Deze cursus met als inhoud "Inleiding tot de astrobiologie" zal bestaan uit een wekelijkse lessenreeks van 6 sessies. Elke les bestaat uit een toelichting van een uur over een bepaald onderwerp, gevolgd door een educatief spel rond dat thema. Een voorbeeld:

  1. Onstaan van heelal en zonnestelsel                        > Planetarium

  2. Evolutie op Aarde, leven op Exo-planeten             > Exoplanets

  3. Bemande ruimtevaart (microgravitatie en straling) > LunaTix

  4. Verkenning Mars en ExoMars                                   > First Martians

  5. Eerste stappen bemande Mars-missie                    > Martians: a Story of Civilization

  6. Mogelijkheden van Terraforming Mars                    > Terraforming Mars

Start

  • Nieuwe cursus voorjaar 2019 (nog niet vast)

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Vrijdag teambuilding

Om het formaat van onze groepsbezoeken wat uit te breiden en een groter publiek aan te trekken, zal een groepsbezoek op vrijdag kunnen samengaan met een mini-presentatie van 30 min rond een bepaald thema, een bezoek aan de koepels met waarneming (30 min) gevolgd door een bordspel naar keuze van 60-120 min.

Er is uiteraard ook een bar voorzien voor drank tijdens dit teambuilding moment.


Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Evenementen

Om de "gamification" van kennis in de kijker te brengen organiseren we doorheen het jaar ook leer-, ondek- en spelmomenten.

We willen daarmee vooral aantonen dat door interactief deel te nemen aan nieuwe ontdekkingen en kennis met oude of nieuwe vrienden, voor een beleving wordt gezorgd die verder gaat dan enkel een mooie ervaring.

'Kinderen vergaren kennis het best via spelen.'

'Nooit te oud om te leren, dus ook niet om te spelen.'