An astronomers project for all people

Science 4 Girls

SCIENCE  4 GIRLS VIDEOBOODSCHAP FRANK DE WINNE

 Een astronomieproject speciaal voor Afrika.Onder Peterschap van Frank De Winne

wordt ook ondersteund door UNAWE enIAU

nieuw project vanaf 2017

Speciale doelgroep:Landen in ontwikkeling en vluchtelingen

bezegeling door Frank De Winne en Eva Clockaerts : Youtube

lezing prof. Kees de Jager (vrouwen in de wetenschap) :  youtube

Lezing Hetty Van Dijk (meisjes in Malawi)   deel 1  en deel 2   

Lezing Jean-Pierre Grootaerd (project) ;  deel 1    - deel 2 en deel 3


  Voor meer inlichtingen: contacteer ons

Website.