top of page

Status COVID-19
Voor de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien

Laatste update: 29 april 2022

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de maatregelen in verband met het Coronavirus die van toepassing zijn op de sterrenwacht. De activiteiten van de sterrenwacht vallen onder "musea en auditoria". Deze pagina wordt telkens aangepast wanneer we zelf nieuwe info krijgen.

Momenteel is kleurcode geel van toepassing. Dit wil zeggen dat de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen onder controle is. Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Wel is het voor medisch kwetsbare mensen aangeraden een FFP2-mondmasker te dragen op plaatsten waar veel mensen samenkomen. Het Covid Safe Ticket wordt nergens meer gebruikt.

Raadpleeg hier de barometer voor publieksactiviteiten (bron: website van de Vlaamse overheid).

Wat is terug mogelijk op de sterrenwacht?

  1. publieksavonden

  2. bibliotheek

  3. klasbezoeken > Coronavirus - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

  4. voordrachten

  5. cursussen​​

Maatregelen i.v.m. hygiëne:

-blijf thuis als je ziek bent

-hoest of nies in een papieren zakdoek, die je daarna in de vuilbak gooit

-zorg voor een goede handhygiëne (regelmatig handen wassen met water en zeep, handen ontsmetten als wassen niet mogelijk is)

-hou 1.5m afstand van elkaar

Maatregelen i.v.m. je bezoek:

-bezoek is enkel mogelijk na online (bij voorkeur) of telefonisch reserveren

-het is NIET verplicht om je COVID-certificaat te tonen via QR-scan met je identiteitskaart
-neem je reserveringsticket digitaal of op papier mee met de QR-scan

Maatregelen die we zelf nemen op de sterrenwacht:

-om te zorgen dat de regels van 'physical distancing' worden gerespecteerd, zijn er markeringen aangebracht op de grond en worden in het auditorium slechts een beperkt aantal stoelen gebruikt (50 zitjes)

-we voorzien een vloeiende circulatie tijdens je bezoek

-we stellen deuren zo veel mogelijk open, om aanraking te vermijden

-we verluchten zo veel mogelijk de lokalen

-eten of drinken is niet toegelaten buiten de refter

Meer informatie algemeen:

Officiële informatiepagina van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

Richtlijnen van de UGent: www.ugent.be/coronavirus

COVID Safe app: https://covidsafe.be

bottom of page