Status COVID-19

Voor de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien

Momenteel heerst een wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de geldende maatregelen. Deze pagina wordt aangepast zodra we meer weten.

In het kader van de maatregelen die door de Nationale Veiligheidsraad zijn genomen om de verspreiding van het virus af te remmen, is de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien gesloten (tot nader bericht)Dit betekent dat er geen enkel bezoek kan plaatsvinden in deze periode. Dus geen cursussen, groeps- en klasbezoeken, voordrachten en kijkavonden. 

Sinds 18 maart werkt ons personeel van thuis uit. We zijn niet telefonisch bereikbaar, wel via e-mail naar info@armandpien.be

 

Aangezien onze volkssterrenwacht gehuisvest is in een UGent-gebouw, gelden voor ons ook de richtlijnen van de UGent.

Alle activiteiten en initiatieven die tot en met 4 juli in gebouwen of op terreinen van de UGent ingepland waren, kunnen daar niet plaatsvinden. Mochten we alsnog eerder toestemming krijgen om publieke activiteiten te doen vóór die datum, dan laten we dat meteen weten via onze website.

 

De activiteiten die gepland zijn vanaf 4 juli zullen kunnen doorgaan, als de richtlijnen van de overheid en van de UGent het toelaten en nadat we een plan van aanpak hebben opgesteld dat ons toelaat om deze activiteiten op een veilige manier te laten verlopen. Met respect voor de vrije keuze van onze medewerkers, die vaak tot de risicogroep behoren.

Meer informatie :

Officiële informatiepagina van de FOD Volksgezondheid: www.info-coronavirus.be

Richtlijnen van de UGent: www.ugent.be/coronavirus

+32 9 264 36 74  -  info@armandpien.be

©2020 door UGent Volkssterrenwacht Armand Pien