GDPR: PRIVACY VERKLARING

De V.S.R.U.G. stelt alles in het werk om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Contact

Als V.S.R.U.G. vzw zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of om een of andere reden, vragen heeft hieromtrent of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens:

https://www.armandpien.be/privacy

V.S.R.U.G. vzw

Rozier 44, 9000 Gent

privacy@armandpien.be

tel: 09/264.36.74

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de V.S.R.U.G. vzw verwerkt met het oog op volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De ledenadministratie

 • Het versturen van onze Nieuwsbrief (uitvoering overeenkomst leden)

 • Het informeren over de werking en activiteiten van de V.S.R.U.G. vzw (gerechtvaardigd belang)

 • Het bijwonen van activiteiten georganiseerd door de V.S.R.U.G. vzw (inschrijving door de betrokkene voor zichzelf en/of personen uit zijn kennissenkring)

 • Het deelnemen aan de activiteiten van de werkgroepen van de V.S.R.U.G. vzw (uitvoering overeenkomst leden)

 • Het versturen van geselecteerde berichten (keuze en toestemming van de bestemmeling)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Het respecteren van bewaartermijnen van boekhoudkundige gegevens (wettelijke verplichting)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen, opslaan en verwerken.

Voor niet leden van de V.S.R.U.G. vzw:

 • Uw e-mailadres

 • Uw naam en voornaam (om redenen van klantvriendelijkheid bij de communicatie)

Voor leden en oud-leden van de V.S.R.U.G. vzw:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam en voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortejaar (wettelijke verplichting t.o.v. min 16-jarigen)

 • Het type nieuwsbrief dat u wenst (post, digitaal)

 • De cursussen die u op de V.S.R.U.G. vzw heeft gevolgd (voor uw informatie)

 • De boeken die u momenteel hebt uitgeleend uit de bibliotheek van de V.S.R.U.G. vzw (teneinde te herinneren aan de uitleenperiode en eventuele boetes voor late teruggave)

 • De boeken die u ooit hebt uitgeleend (voor uw informatie en voor statistische kijk op de uitleningen)

 • De evenementen die u hebt bijgewoond (voor uw informatie en statistiek)

 • De mailinglijsten en discussiekanalen waar u heeft op ingeschreven (algemeen, werkgroepen)

 • Het type lidmaatschap en de historiek (Steunend lid, lid, abonnement,...)

 • Uw hoedanigheid binnen de vereniging (lid, effectief lid, werkgroepleider, bestuurslid, medewerker, ...)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die we over u verkregen hebben verstrekken wij aan derde partijen voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, en voor zover dit strikt noodzakelijk is.

Meer bepaald doen we dit voor:

 • Het verzorgen van de website van de V.S.R.U.G. vzw

 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur van de V.S.R.U.G. vzw

 • Het verspreiden van de Nieuwsbrief en uitnodigingen.

Met deze partijen (gegevensverwerkers) hebben wij een overeenkomst waarbij deze zich engageren de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) te respecteren.

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen gegevensverwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij wisselen geen persoonsgegevens uit met partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

V.S.R.U.G. vzw bewaart gegevens die ze heeft verzameld over leden gedurende de tijd dat ze lid zijn van de V.S.R.U.G. vzw.

Na het beëindigen van het lidmaatschap bewaart de V.S.R.U.G. vzw de persoonsgegevens zolang als er wettelijke of statistische verplichting bestaat informatie over onze relaties met personen bij te houden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die we over u opgeslagen hebben.

U heeft het recht op schrapping of anonimisatie van deze gegevens, voor zover dit de werking van de vereniging en haar verplichtingen niet in de weg staat.

De eenvoudigste manier om op deze rechten beroep te doen is zelf uw gegevens aan te passen via het leden-portaal of door een mail te sturen naar privacy@armandpien.be.

Website armandpien.be

De website maakt gebruik van tracking om de werking te verbeteren. Zoals vele sites, verzamelen wij de informatie die uw browser ons toestuurt wanneer de site bezocht wordt.

Deze data bevat onder meer uw ip-adres, browsertype, browserversie, refererende url's en informatie over uw beeldscherm en operating system, alsook het tijdstip van uw bezoek. Deze informatie wordt statistisch gebruikt om onze site te verbeteren.

Deze gegevensverzameling is anoniem.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden met data, welke een anonieme, maar unieke identificatie mogelijk maken. Deze cookies worden ook gebruikt om enkele voorkeuren als taal of inlogsessies bij te houden. Deze bestanden worden op uw computer opgeslagen en bij een volgend bezoek opnieuw gebruikt. U kan uw browser zo instellen dat deze cookies geweigerd worden. Zo u dit wenst, kan het zijn dat bepaalde gedeelten van deze site niet volledig toegankelijk zijn of niet naar behoren werken.

Een overzicht van onze meest voorkomende cookies:

 • armandpien.be = onze DN (domeinnaam)

 • doubleclick.net = embedded Google tracker (maps, YT, e.d.)

 • nr-data.net = New Relic Browser om surfgedrag en -locatie op de site te registreren

 • wix.com = onze leverancier van webtools

 • engage.wixapps.net = interactieknop (wixapp)

 • eurocookie.galilcloud.wixapps = cookie pop-up vermelder (wixapp)

 • gs.wixapps.net = analyse van het verkeer op de website (wixapp voor analytics)

 • youtube.com = Google YouTube

 • progallery.wix.com = onze media galerij voor foto/video (wixapp)

 • ding.wix.com = (wixapp)

 • google-calendar.galilcloud.wixapps.net = kalender op homepage verbonden met onze GoogleCal (wixapp)

Hoe kan ik cookies toestaan of verwijderen?

Wijziging Privacyverklaring

V.S.R.U.G. vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van dergelijke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22/05/2020

+32 9 264 36 74  -  info@armandpien.be

©2020 door UGent Volkssterrenwacht Armand Pien