top of page

Geschiedenis van de Gentse sterrenwacht

De UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien bevindt zich op een unieke locatie; in de Oude Sterrenwacht van de Universiteit Gent (hierna UGENT genoemd), die sedert 1907 als een universitaire dienst gevestigd was in het universitair gebouwencomplex tussen de Jozef Plateaustraat en de Rozier. In het begin van de jaren zeventig verhuisde het ‘Sterrenkundig Observatorium en Seminarie voor Waarschijnlijkheidsrekening en Mathematische Statistiek’ naar de nieuwe gebouwen op de campus De Sterre, en de ‘Oude Sterrenwacht’ (geen officiële benaming) werd verlaten. De koepel met de historische telescoop werd slechts sporadisch nog gebruikt.

 

De leegstand van de Oude Sterrenwacht eiste zijn tol en de toestand van de lokalen werd kritiek. Na 20 jaar verwaarlozing drong een actie, restauratie of afbraak, zich op. Ook een aantal sterrenkundeliefhebbers uit Gent en omgeving trokken zich het lot van de Oude Sterrenwacht aan en in 1989 werd de vzw. “Vrienden van de Oude Sterrenwacht van de RUG” (V.S.R.U.G) opgericht, met als doel te ijveren voor de renovatie van de Oude Sterrenwacht.  Eén van de stichtende leden was de bekende weerman Armand Pien.

 

De UGent besloot in 1991 de Oude Sterrenwacht te renoveren, en bekwam hiertoe ook financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen. Er werd een beheersovereenkomst afgesloten tussen de UGent en de vzw, waarbij de vereniging officieel het gebruik van de lokalen toegekend kreeg. In oktober 1996 werd dan de ‘UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien’ (hierna kort ook de volkssterrenwacht genoemd) officieel geopend die sedertdien wordt uitgebaat door de V.S.R.U.G. vzw. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de sterrenwacht is een historiek geschreven door R. Martens, de eerste voorzitter van de vereniging. Deze publicatie bevat bovendien zeer veel achtergrondinformatie die een goed beeld geeft van de ontstaansgeschiedenis van de sterrenwacht en van de V.S.R.U.G.

In 2013-2014 waren er opnieuw ingrijpende werken op de volkssterrenwacht dankzij de financiële steun van de UGent. Enerzijds waren er enkele noodzakelijke renovatiewerken, anderzijds werd de volkssterrenwacht aanzienlijk uitgebreid naar een lager gelegen verdieping.  Zo is er ruimte voor het ontvangen van grotere groepen en parallelle groepen. Tegelijkertijd is de volkssterrenwacht nu veel aantrekkelijker ingericht en comfortabeler te bezoeken. Met de vernieuw(en)de (3D-) infrastructuur kan zowel aan bezoekende scholen als aan groot publiek, inclusief jongeren buiten klasverband, bijkomende meerwaarde aangeboden worden. Dit komt duidelijk tot uiting in het aantal bezoekers en het ledenaantal, die we in de voorbije jaren sterk zagen toenemen.

weerstation op rozier 44 armand pien woI
g06c025.jpg
2001_ArmandPien_DirkFrimout_HerwigDejong
e031996008.jpg
bottom of page